Background

Timeregistrering via web

  1. Logg inn med brukernavn (din mailadresse) og passord.
  2. Under “Mine åpne timelister” velger du oppdraget du ønsker å registrere time for.
  3. Gjør eventuelle endringer og velg lagre.
  4. Send inn timelister hhv den 30./31. og 15. i hver mnd. ved å klikke på send inn nederst til venstre.

Generelt

  • Fødselsnummer og kontonummer må sendes til Ann Iren Thorstensen.
  • Lønn utbetales hhv. 5. og 20. i hver mnd. Ønsker du lønn kun en gang pr. mnd, sender du inn timelisten den siste dagen i mnd.
  • Når du har sendt inn timelisten, genereres det en mail til din kontaktperson som godkjenner timene du har ført opp før lønnen utbetales.

Feriepenger og halv skatt

  • Feriepengene utbetales 10. juni, dersom ikke annet er avtalt.
  • I desember er det halv skatt på lønn utbetalt 5. og 20. desember.