REVIDERT ARBEIDSGIVER

I et marked hvor det stadig etableres nye bemanningsbyråer, ønsker Vikarpartner/Businesspeople å vise at vi er en kvalitetsleverandør for våre kunder. Vi er derfor stolte over å være godkjent som Revidert Arbeidsgiver.

Hva er Revidert Arbeidsgiver?

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført av NHO Service i 2014. Som medlem av NHO Service stilles det krav til bemanningsbedriftene om en ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Som godkjent Revidert Arbeidsgiver dokumenterer og etterlever Vikarpartner sentrale prinsipper i Arbeidsmiljøloven, og viser at vi opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver ovenfor våre vikarer.

Hva betyr dette for deg?

Som kunde av Vikarpartner kan du føle deg trygg på at vi driver forsvarlig. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer vår profesjonalitet som arbeidsgiver hvor følgende områder er blitt revidert: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetalt, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte, samt stillingsvernet.

Som vikar gjennom Vikarpartner kan du føle deg trygg på at arbeidsmiljøloven etterleves, og at dine rettigheter er ivaretatt.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Godkjenningen som Revidert Arbeidsgiver gjelder kun for to år av gangen for å sikrestille at man følger arbeidsmiljøloven og det gjeldene regelverket. Vikarpartner må derfor jobbe etter de retningslinjer og krav som er satt, og kontinuerlig evaluere våre egne rutiner.

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver?

(Kilde: www.revidertarbeidsgiver.no)

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

  • Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.
  • Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
  • De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service.
  • Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.

del artikkelen på