PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter elektronisk eller på annen måte om kandidater, ansatte vikarer, våre eksisterende og potensielle kunder og forretningsforbindelser og hvordan vi håndterer disse opplysningene.

I tråd med vår kjerneverdi om å opptre profesjonelt på alle områder, legger vi i VIKARPARTNER/BUSINESSPEOPLE stor vekt på personvernet til våre kandidater, ansatte vikarer, kunder, leverandører og alle som besøker våre nettsider. Vi vil derfor behandle all personlig informasjon på en forsvarlig og sikker måte, i tråd med lovgivningen herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles er VIKARPARTNER/BUSINESSPEOPLE ved daglig leder. Dette ansvaret omfatter overholdelse av regelverket for behandling av personopplysninger, herunder gjennomføring av internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, samt for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir meldt inn og rettet.

Kontaktinformasjon for VIKARPARTNER/BUSINESSPEOPLE:
Billingstadsletta 14
1396 Billingstad
Telefon: 66 77 59 90

E-post: info@vikarpartner.no
Org. nr.: 952 978 632

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på info@vikarpartner.no.

Formål for bruk av personopplysninger om kandidater og ansatte vikarer
Personopplysninger du registrerer på nettsidene våre eller på annen måte formidler til oss, vil bli arkivert slik at vi med utgangspunkt i disse opplysningene kan benytte disse til følgende formål:

 • Vurdere om din kompetanse og bakgrunn er relevant for de stillinger vi til enhver tid jobber med å finne kandidater til.
 • Etablere og opprettholde et eventuelt ansettelsesforhold.
 • Skriftlig bekrefte et oppdrag til en kunde, og følge opp og overholde avtale med kunde.
 • For ledelsesformål, som ledelsesinformasjon, organisering av intern oppfølging og kontroll, arbeid med helse, miljø og sikkerhet, regnskapsrapportering, dataanalyse og generell revisjon.
 • Beregning og utbetaling av lønn og andre godtgjørelser.
 • Eventuelt innhente kredittopplysninger.
 • Gi relevante tilbud og/eller informasjon knyttet til tjenestene våre og andre aktiviteter.
 • For å overholde relevante lover og regler.

Hvilken personopplysninger har vi behov for å innhente om deg som kandidat eller ansatt vikar
Vi behandler følgende personopplysninger (avhengig av situasjonen og hva som vi får tilgang til):

 • Navn, adresse, e-postadresse og eventuelt annen kontaktinformasjon
 • Fødselsdato, alder, sivilstatus, kjønn, antall barn
 • Nasjonalitet, identitetsdokument, arbeidstillatelse
 • CV med utdannelse og arbeidserfaring og historikk, vitnemål og attester, navn og kontaktinformasjon på referanser, språkkunnskaper
 • Resultater fra evalueringer og kompetanseanalyser
 • Informasjon om tilgjengelighet
 • Eventuell annen informasjon som du gir til oss og som er relevant for en spesifikk jobbprofil eller for en spesifikk ledig stilling eller et jobbtilbud

For de kandidater som aksepterer et vikariat gjennom oss, vil vi i tillegg trenge følgende opplysninger:

 • Fødselsnummer,
 • kontonummer,
 • fødselsdato for barn (under 12 år),
 • navn på nærmeste pårørende med kontaktinformasjon.

Sensitive personopplysninger om rase, religion eller tro, politisk overbevisning, helse, seksualitet, kriminelt rulleblad og/eller opplysninger om klanderverdig atferd eller trakassering vil kun bli innhentet og behandlet hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, hvis du har gitt tillatelse til dette eller hvis det på annen måte er godkjent av eller følger av loven.

Bruk av personopplysninger
Vi vil ikke oppbevare personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. Personopplysninger du gir oss i forbindelse med at du registrerer deg eller søker på arbeid vil bli lagret i maksimalt 3 år, dersom ikke lovpålagte krav krever at enkelte personopplysninger blir lagret lengre. Dine personopplysninger vil kunne bli overført til våre kunder, offentlige myndigheter og andre dersom VIKARPARTNER/BUSINESSPEOPLE er lovmessig forpliktet til å overføre opplysningene.

Annen behandling av personopplysninger
Vi behandler også personopplysninger knyttet til kontakt med forretningsforbindelser som kunder, leverandører, forhandlere og alle andre tilfeller der personopplysninger inngår som en del av kontakt vi har med nevnte og kontaktopplysninger i kontraktsdokumenter og i andre sammenhenger.

VIKARPARTNER/BUSINESSPEOPLE innhenter og behandler personopplysninger om dem som arbeider for selskaper og organisasjoner som vi har eller ønsker et forretningsforhold til for å kunne gi forretningstilbud og/eller gi informasjon om tjenestene og aktivitetene våre, samt å opprettholde et forretningsforhold og inngå og følge opp avtaler.

Til dette formålet innhenter vi kontaktopplysninger, som navn, adresse, e-postadresse og eventuelle andre kontaktinformasjon inkludert kontaktpersoners jobbfunksjoner.

Vi vil ikke oppbevare denne type personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen, som vil avhenge hvordan personopplysningene er benyttet i det enkelte forhold. Er personopplysningene inntatt i kontrakter, vil opplysningene bli oppbevart til ytelsene under kontrakten er levert og det ikke kan fremmes krav etter kontrakten. Er opplysningene inntatt i dokumenter for regnskapsformål, så vil opplysningene oppbevares inntil plikten for oppbevaring etter bokføringsloven er utløpt, normalt 5 år etter utløpet av påfølgende regnskapsår etter dokumentet er utferdiget.

I tillegg behandler vi personopplysninger for å sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. I denne forbindelse behandler vi kun e-postadressene til mottakerne, og behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller at det foreligger et eksisterende samtykke, og da basert på interesseavveining ved at vi har en berettiget interesse i å kontakte eksisterende og potensielle kunder og kontakter.

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med å besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen behandles. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, siden vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å besvare henvendelser vi mottar.

Slik får du tilgang til og mulighet til å korrigere personopplysningene dine
Er du registrert som kandidat, ansatt vikar eller kundekontakt i vår database, kan du til enhver tid logge deg inn på din brukerprofil ved hjelp av innloggingsnavn og passord og endre eller be om at dine personopplysninger blir endret. Du kan benytte deg av følgende rettigheter:

 • Gjennomgå informasjonen som vi har om deg i vår database
 • Be om rettelser i dine personopplysninger om de skulle inneholde faktafeil
 • Be om at personopplysninger slettes hvis du ikke lenger ønsker å være inkludert i vår database eller få informasjon fra oss om karrieremuligheter som passer til dine kvalifikasjoner
 • Endre personverninnstillinger som du har valgt tidligere. Hvis du for eksempel har godtatt bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du senere ombestemme deg og endre innstillingene slik at de avviser informasjonskapsler (med mindre disse er nødvendige for å bruke nettstedet).

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av ovennevnte kontaktopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss ved bruk av ovennevnte kontaktopplysninger.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Billingstad/Oslo

Juni 2018

Kontaktskjema

Fyll ut informasjon, så tar vi kontakt.

Disse var ekstra fornøyde med våre vikarer:

UMS Media har benyttet Vikarpartner ved ansettelser innen økonomi, support, grafisk design og salg siden 2006. Det beste med Vikarpartner er at de har kundens behov i fokus. De bruker mye tid på å sette seg inn i virksomheten og de er veldig flinke på oppfølging. Jeg har aldri oppfattet Vikarpartner som innpåsliten og de “presser” aldri på deg ansatte for å nå sine mål. De er en meget profesjonell aktør i markedet og leverer til konkurransedyktige priser. Undertegnede har alltid benyttet flere byråer ved rekruttering – av 12 stillinger har Vikarpartner levert 11 av dem. Alle er fast ansatt i dag. Vikarpartner bør vurderes som leverandør ifm. ansettelser/vikarer. Anbefales!

Tor-Erling Nilsen - Salgsdirektør, UMS Media AS

UECC har brukt Vikarpartner i ca. 3 år nå, og vi har veldig god erfaring fra dette samarbeidet. Konsulentene er imøtekommende og bruker tid på å sette seg inn i våre behov. På den måten har vi fått på plass flere vikarer som har funnet seg raskt til rette hos oss. Vårt mål med å hente inn vikarer er som regel fast ansettelse på sikt, noe som vi har hatt suksess med ved god hjelp av Vikarpartner!

Christine Fragoso Holen - HR Administrator, UECC AS

Vikarpartner har de siste årene stabilt levert gode kandidater tilpasset våre behov. Vår kontakt i Vikarpartner er opptatt av å kjenne godt til oss som bedrift og kravspesifikasjonene til hver enkelt stilling. Det gjør at vi opplever å få i hus gode kandidater, som ikke sjelden rekrutteres til faste stillinger.

Monica Stava - HR Coordinator, Indra Navia AS