Daglig leder / BESATT

Posted 3 måneder ago

Daglig leder / BESATT

Denne stillingen er nå besatt. 

Unik mulighet! Daglig leder søkes til en av Bærums største båtforeninger

Gyssestad Båtforening har nærmere 550 båtplasser og er med dette en av Bærums største båthavner. Havnen ligger svært skjermet til på innsiden av Nesøya og har en fantastisk ut og innseiling til Vestfjorden.

Daglig leder har det overordnede ansvar for den administrative og operative driften av havnen og skal forvalte denne på en forsvarlig og ansvarsfull måte til beste for medlemmene. Vi søker deg som liker gode administrative rutiner i kombinasjon med praktisk arbeid. Du vil få en svært variabel hverdag med store muligheter til selv å styre arbeidsdagen. Det vil gjennom året være store variasjoner i arbeidsmengden, med noen lange dager ved utsett og opptak, men som kompenseres med rolige perioder i vinterhalvåret.

 

Ansvarsområder:

 • Budsjett og resultatansvar
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av sesongmessig opptak og utsett
 • Ansvar for oppsett og gjennomføring av vedlikeholdsplaner for anleggsmidler, maskiner og annet utstyr
 • Sikkerhet og HMS ansvar i havnen
 • Personalansvar for deltidsansatte og innleid personell

 

Arbeidsområder:

Administrative oppgaver:

 • Utarbeide forslag til budsjett, årsplan og investeringsplan
 • Legge til rette og sørge for økonomisk optimal og forsvarlig drift og bemanning av havnen
 • Løpende regnskapsmessig og økonomisk oppfølging
 • Tilrettelegge for regnskap (eksternt regnskapsbyrå)
 • Stillingsbeskrivelser og kontrakter for deltidsansatte og innleiet personell
 • HMS, oppfølging, revisjon og vedlikehold
 • Innkalling til styremøter, utarbeide og distribuere styredokumenter

 

Driftsmessige oppgaver:

 • Planlegge og organisere sesongmessig opptak og utsett
 • Sørge for optimal og forsvarlig bemanning
 • Utarbeide individuelle vedlikeholdsrutiner for anleggsmidler
 • Sørge for at lovpålagte krav overholdes i forhold til HMS og avfallshåndtering
 • Oppfølging av avtaler i forhold til overvåkning av havnen
 • Sørge for at havnen til enhver tid fremstår ryddig og i god orden

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Administrativ ledererfaring
 • Praktisk anlagt
 • Strukturert og ryddig
 • God økonomisk forståelse
 • Positiv og utadvendt
 • Omgjengelig
 • Erfaring med- og interesse for båt og båtliv

 

Det er ønskelig at daglig leder i båtforeningen om nødvendig kan forestå kjøring av vår nye Kalmar DCG 160-12 gaffeltruck med løfteevne på 16 tonn. Nødvendig opplæring og sertifisering vil bli gitt.

 

Om arbeidsgiveren

Gyssestad Båtforening har nærmere 550 båtplasser og er med dette en av Bærums største båthavner. Havnen ligger svært skjermet til på innsiden av Nesøya og har en fantastisk ut og innseiling til Vestfjorden.

Vikarpartner tilbyr fleksible rekruttering- og bemanningsløsninger innen økonomi, lønn og regnskap, salg og markedsføring, administrasjon, HR og personal, kundeservice, og IT-support. Vi legger stor vekt på personlig service og tett oppfølging av våre kunder, så vel som våre kandidater. For våre kunder er vi spesielt opptatt av å finne kandidater med ønsket kompetanse og ikke minst rett personlighet for nettopp din bedrift. Gjennom Vikarpartner har vi vært totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og i vår avdeling Businesspeople jobber vi nå med rekruttering og bemanning av stillinger på leder- og spesialistnivå.

Tilleggsinformasjon

jobb kategoriKontor og administrasjon

Apply Online