Avdelingsleder instituttøkonomi

Fast
Fulltid
Posted 1 måned ago

Avdelingsleder instituttøkonomi

Engasjert og utviklingsrettet avdelingsleder økonomi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1350 tilsatte og 4500 studenter. Årlige inntekter er på 1,8 milliarder kroner, hvorav 60 % kommer fra Kunnskapsdepartementet og 40 % kommer fra ca. 700 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har 10 underliggende rapporterende enheter (institutt), og 9 forskningssentre.

Vi søker økonom med ledererfaring (avdelingsleder) til vår økonomiseksjon.

Vi ser etter en økonom med erfaring fra personalledelse og god økonomi- og regnskapsforståelse. Du er opptatt av utvikling av medarbeidere og har gode resultater innen økonomistyring og -rådgivning. Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre og bidrar gjennom ledelse til et entusiastisk og dyktig team.

Du vil hovedsakelig ha ansvar for leveranser til instituttledelse og til fakultetets økonomileder knyttet til økonomrapportering og budsjett. Du vil også være en viktig diskusjonspartner for økonomileder, og forventes å opparbeide en overordnet kunnskap og forståelse for instituttenes økonomi og utvikling.

Avdelingsleder inngår i økonomiseksjonens ledergruppe. Avdelingslederen vil ha lederansvar for en gruppe på 8 medarbeidere, og utviklingen av et helhetlig økonomiarbeid som gir gode beslutningsgrunnlag for brukere på ulike nivå i organisasjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse; evnen til å spille andre gode og bidra til god samhandling
 • Bidra til helhetlig god kvalitet på økonomisk data og analyser
 • Kompetanseutvikling; fasilitere og delta i løpende utvikling av beste praksis
 • Ansvarlig for avdelingens leveranser herunder etablere/definere prosesser og rutiner
 • Økonomisk rapportering, budsjett og prognoser, samt økonomiske analyser og beslutningsgrunnlag

Krav til erfaring/kompetanse:

 • Lederegenskaper og dokumenterte resultater som leder.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Minimum 5 års arbeidserfaring innen økonomistyring, budsjett, prognoser og regnskap.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • God helhetsforståelse og evne til vesentlighetsvurdering
 • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert
 • Erfaren bruker av Excel og økonomisystemer
 • Behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Du vil kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling i stor grad
 • Lønn som avdelingsleder (SKO 1407) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 623 900 – 704 800 kr  per år avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og andre velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde:

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen».

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tilleggsinformasjon

jobb kategoriØk/regnskap/finans
FirmaUniversitetet i Oslo (UiO)
PresentasjonDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1350 tilsatte og 4500 studenter. Årlige inntekter er på 1,8 milliarder kroner, hvorav 60 % kommer fra Kunnskapsdepartementet og 40 % kommer fra ca. 700 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har 10 underliggende rapporterende enheter (institutt), og 9 forskningssentre.
StedOslo sentrum
VarighetFast
ArbeidstidFulltid
Nettsidewww.uio.no

Apply Online