Administrativ leder

Fast
Fulltid
Posted 2 uker ago

Administrativ leder

Administrativ leder for Norges bygg- og eiendomsforening

Vi søker en person som har god organisatorisk og administrativ utdannelse og erfaring, og som har et sterkt ønske og interesse av å lede en forening som jobber med fagområdet til NBEF og aktører innen bransjen. Det er en fordel om du har kjennskap til bygge- og eiendomsbransjen.

Stillingen er en 100% stilling, og jobber i tett samarbeid med Studieleder NBEF.

Rolle og ansvar
Daglig administrativ ledelse og drift av foreningen og dens arbeid.

Hovedoppgaver

 • Administrere og serve styret og styres arbeidsutvalg (AU) gjennom alt praktisk ved styremøter, følge opp og gjennomføre styrevedtak og være en aktiv pådriver for styrets arbeid
 • Følge opp, forvalte og oppdatere styrets årshjul og utarbeide forslag til årsberetning/årsrapport
 • Prosjektledelse og følge opp konkrete tjenester som foreningen kjøper av fagpersoner
 • Delta i utarbeidelse av strategier og handlingsplaner, herunder å planlegge og gjennomføre årlig strategisamling
 • Arbeide med kurs og konferanser i regi av NBEF
 • Iverksette og følge opp medlemsaktiviteter
 • Gjennomføre spørre- og evalueringsundersøkelser til medlemmer og interessegrupper for å målrette kvalitet og medlemsfokus vs NBEFs formål og strategier.
 • Delta i eksterne styrer, råd, utvalg, komiteer og interessegrupper som har betydning for NBEFs formål og som gir verdi for medlemmer (eksempel: standardiseringskomiteer i regi av Standard Norge)
 • Representere NBEF i norske, nordiske og internasjonale fora for øvrig
 • Myndighetskontakt

Faglige kvalifikasjoner

 • Høyere akademisk utdannelse, fortrinnsvis innen:
  • Ledelse, administrasjon, økonomi
  • Prosjektledelse
  • Kommunikasjon
  • Bygg og eiendomsfag (ingeniør/sivilingeniør)
  • Facility Management (FM)

Kandidat bør ha sterkt interesse for og gjerne kunnskap om bygg-, anleggs, og eiendomsnæringen (BAE), og gjerne ha et etablert nettverk innenfor næringen.

Vi ønsker at personen skal vokse i stillingen slik at en på sikt kan overta og bidra sterkere i direkte faglige oppgaver som stillingen kan kreve.

Erfaring

 • Relevant erfaring innen ett eller flere av følgende områder:
  • Ledelse og drift av større medlemsorganisasjoner
  • Administrasjon
  • Prosjektledelse
  • Markedsføring
  • Eiendomsledelse
  • Eiendomsdrift
  • Rådgivning
  • Kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • God prosjektleder og gode gjennomføringsevner
 • En lagspiller som bidrar til «å spille andre gode»
 • Gjennomslagskraft
 • Trives i en selvstendig rolle, og jobber godt i team
 • Utadvendt, positiv, sosial
 • Pådriver som ønsker å være med på utvikling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og ryddig
 • God relasjons- og nettverksbygger

Andre egenskaper

 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Normalt god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Annet:

Du må være forberedt på hektiske perioder og ca. 20-30 reisedøgn i året med overnatting.

Det tilbys:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Sommertid fra 1. mai til 1. september
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fokus på arbeidsmiljø
 • Kantine
 • Parkeringsplass

Tilleggsinformasjon

jobb kategoriKontor og administrasjon
FirmaTekniske Foreningers Servicekontor
PresentasjonTekniske Foreningers Servicekontor (TFS) er sekretariat, samt kurs- og konferansearrangør for våre eiere; KranTeknisk Forening (KTF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), samt for ytterligere 4 foreninger.
StedLysaker
VarighetFast
ArbeidstidFulltid
Nettsidehttps://tfsk.no/

Apply Online